Anunț privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991