Structura

CONDUCERE
Primar:
Vultur Petru
Secretar:
Croitor Adriana
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL SI RESURSE UMANE
INSPECTOR:
Econ.ujica Paula
INSPECTOR:
Korpos Hajnal
Consilier:
Toncian Dorina Mirela
COMPARTIMENT JURIDIC, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR
INSPECTOR:
Moldovan Alina Constantina
Consilier juridic:
Jur. Maties Camelia
CASA DE CULTURA SI SPORT
Administrator:
Moldovan Cristina