Program cu publicul

CONDUCERE

Primar:
Luni-Vineri: 08-15
Secretar:
Luni-Vineri: 08-15

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL SI RESURSE UMANE

INSPECTOR:
Luni-Vineri: 08-15
INSPECTOR:
Luni-Vineri: 08-15
Consilier:
Luni-Vineri: 08-15

COMPARTIMENT JURIDIC, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, REGISTRUL AGRICOL, FOND FUNCIAR

Consilier juridic:
Luni-Vineri: 08-15